Hydroxidy

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH-.

Podobně jako oxidy, vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody (H2O). Proto mají hydroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo I-. Maximální oxidační číslo atomu třetího prvku, nejčastěji kovu, je v těchto sloučeninách IV+.

Podle výše uvedených informací lze vyvodit, že počet hydroxidových skupin (OH)I- je totožný s oxidačním číslem třetího prvku.

Oxidační číslo prvku MObecný vzorecPříklad
I+MI+OHKOH hydroxid draselný
II+MII+(OH)2Ba(OH)2 hydroxid barnatý
III+MIII+(OH)3Al(OH)3 hydroxid hlinitý
IV+MIV+(OH)4Sn(OH)4 hydroxid cíničitý