Autoři

Mgr. Michaela Janská

Jsem absolventkou Moravského gymnázia Brno s.r.o. a absolventkou Veterinární a farmaceutické univerzity, oboru Farmacie a je mi 27 let.

O chemii se zajímám již pár let. I přes období, kdy jsem k ní měla negativní vztah, jsem si tuto vědu zamilovala a věnuji se ji den co den.

Kromě chemie, která je mým koníčkem a plánuji se jí věnovat i v budoucnu, mám i jiné zájmy. Sportuji v létě i v zimě, takže snowboarding, potápění a hodně ráda jezdím na kole. S tím se pojí i velká láska k přírodě, takže cestování a poznávání krásy přírody.

Mojí prací v tomto projektu byla čistě teoretická stránka, tzn. studijní část, periodická soustava prvků a vytvoření seznamu sloučenin, které jsou v databázi k testování.

Kontakt: janska@nazvoslovi.cz

Ing. Martin Sýkora

Jsem absolventem technického lycea na SPŠ Sokolská v Brně, a absolventem Aplikované informatiky a řízení na Fakultě strojního inženýrství na VUT v Brně a je mi 28 let.

V tomto projektu zajišťuji technickou stránku.

Mou hlavní činností tvorba webů a webových aplikací. Mimo tvorbu webů se zabývám tvorbou grafických prací od firemních log přes letáky až po vizitky. Jsem velký fanda všeho od Googlu, hlavně tedy jejich služeb. Mojí velkou zálibou je focení, které se občas stává i mou prací. Rád cestuji, chodím po horách, mám rád folklór, dobré jídlo a pití.

K programování jsem se dostal už na základní škole, kdy jsem programoval jednoduché aplikace pro Windows v jazycích Visual Basic a C#. V prváku na střední jsem se dostal k robotice. Robotika spojuje mnoho oborů dohromady a já vždy chtěl vědět od všeho něco. Díky tomu jsem se naučil vytvářet elektrické obvody a programovat mikročipy, které jsou dnes ve velkém počtu zařízení hlavně díky IoT. Tvorbě webů jsem se okrajově věnoval již na základní škole, avšak více jsem se o ně začal zajímat až na začátku střední školy. Web se postupem času stal jedinou platformou, pro kterou v současné době programuji a tvořím.

Kontakt: sykora@nazvoslovi.cz
Web: www.msykora.cz