Bezkyslíkaté kyseliny

Kyseliny jsou látky, které mají schopnost odštěpit ve vodném prostředí vodíkový kation.

Některé binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku mají svoje vodné roztoky. Tyto roztoky se nazývají bezkyslíkaté kyseliny.

Jejich názvy se skládají ze slova kyselina a názvu sloučeniny nekovu s vodíkem, ke kterému se přidá přípona –ová. Přípona –ová zde neoznačuje oxidační číslo VI+.

Vzorce těchto kyselin se shodují se vzorci původních sloučenin nekovů s vodíkem.

Sloučenina nekovu s vodíkemNázev kyseliny
HF fluorovodíkkyselina fluorovodíková
HCl chlorovodíkkyselina chlorovodíková
HBr bromovodíkkyselina bromovodíková
HI jodovodíkkyselina jodovodíková
H2S sulfan (výjimka)kyselina sirovodíková
H2Se selankyselina selenovodíková
H2Te tellankyselina tellurovodíková
HCN kyanovodíkkyselina kyanovodíková
HN3 azidovodík nebo azoimidkyselina azidovodíková