O projektu

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit webovou aplikaci, sloužící studentům i profesorům k výuce chemického názvosloví. V současnosti se na webu nachází pouze anorganické názvosloví, které se učí na gymnáziích. Projekt vznikl v druhé polovině roku 2012 a nadále ho vyvíjíme.

K vytvoření tohoto projektu nás vedlo více důvodů:
  • Jedním z nich je i fakt, že weby, které by názvosloví vysvětlovaly, i by zde byla možnost následného kvalitního procvičení, jsme na webu nenašli.
  • Dále si myslíme, že v současnosti učebnice a knihy jako pomůcky při učení upadají a začíná být velice populární učení s interaktivními pomůckami na webu.
  • Posledním a současně nejdůležitějším důvodem je význam chemického názvosloví. Názvosloví je pro jakéhokoliv člověka, který se nějakým způsobem zabývá chemií, jako abeceda v českém jazyce nebo násobilka v matematice, avšak jeho výuka není snadná. Proto jsme chtěli i učitelům poskytnout vhodnější nástroj pro jeho výuku.