Další sloučeniny kyslíku

Na této stránce se nacházejí následující kategorie sloučenin:

  1. Hyperoxidy
  2. Ozonidy
  1. Peroxidy
  2. Hydrogenperoxidy

Hyperoxidy

Hyperoxidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějšími kovy, většinou alkalické kovy kromě lithia. Také se používá novější název, superoxidy.

Hyperoxidy obsahují ve své struktuře hyperoxidový anion O2-. Tento anion má stejnou strukturu jako molekula kyslíku, avšak má a o jeden elektron více, který se nachází v protivazebném orbitalu. Oxidační číslo tohoto aniontu v jeho sloučeninách je vždy I-, ale nesmíme zapomenout, že je to oxidační číslo celého aniontu (O2)I-.

Název je složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává aniontovou složku, tj. hyperoxid nebo superoxid, a přídavné jméno kationtovou složku. Koncovka přídavného jména udává i oxidační číslo tohoto prvku.

VzorecNázev
CsO2hyperoxid cesný
KO2hyperoxid draselný
NaO2hyperoxid sodný
SO6hyperoxid sírový

Výjimkou ve vzorcích je hyperoxid sírový, SO6. Ten má ve své struktuře hyperoxidový anion pouze 3x, nikoliv 6x.

Ozonidy

Ozonidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny ozony s elektropozitivními prvky.

Ve své struktuře obsahují ozonidový anion O3-. Struktura ozonidů je shodná se strukturou ozonu, ale navíc obsahují jeden elektron, který je umístěný do delokalizovaného protivazebného orbitalu. Proto je oxidačního číslo ozonidového aniontu I-, (O3)I-.

Název je složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává aniontovou složku, tj. ozonid, a přídavné jméno kationtovou složku. Koncovka přídavného jména udává i oxidační číslo tohoto prvku.

VzorecNázev
KO3ozonid draselný
NaO3ozonid sodný
LiO3ozonid lithný

Peroxidy

Peroxidy jsou dvouprvkové sloučeniny, které obsahují peroxidový anion O22-.

Vznikají odtržením dvou atomů vodíku z molekuly peroxidu vodíku (H2O2). Z tohoto důvodu mají peroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo II-. Avšak nesmíme zapomenout na to, že toto oxidační číslo je oxidační číslo celé peroxidové funkční skupiny.

Kationtovou složku v těchto sloučeninách nejčastěji tvoří alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Peroxidy, které obsahují ve své molekule jiné kovy, se nevyskytují tak často.

Oxidační číslo prvku MObecný vzorecPříklad
I+MI+2O2Na2O2 peroxid sodný
II+MII+O2BaO2 peroxid barnatý

Hydrogenperoxidy

Hydrogenperoxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují hydrogenperoxidový anion HO2-. Sloučeniny tvoří nejčastěji s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin.

Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly peroxidu vodíku H2O2. Z tohoto důvodu mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, avšak nezapomeňme na to, že toto oxidační číslo má celá hydrogenperoxidová funkční skupina.

Názvy těchto sloučenin se skládají z podstatného jména hydrogenperoxid a přídavného jména, které udává kationtovou složku. Ta je tvořena názvem prvku a koncovkou, která udává hodnotu oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
LiHO2hydrogenperoxid lithný
KHO2hydrogenperoxid draselný