Jak se testovat

  Upozorňujeme na případné chyby při zadávání odpovědí:

  1. Dávejte si pozor na psaní velkých a malých písmen ve vzorcích sloučenin.
  2. Když zadáváte vzorec sloučeniny, dolní indexy napíšete jako normální číslici (např. H2SO4).
  3. Zvýšenou pozornost dávejte na psaní sloučenin, které mají zdvojené souhlásky (např. palladnatý).
  4. Současně nezapomínejte, že některé prvky mají ve svém mezinárodním názvu písmeno „h“ (např. lithium), takže sloučeninu byste pojmenovali „lithný“.
  5. U sloučenin, které mají více stejných kationtů nebo aniontů se v jejich názvech nepíšou číslovkové předpony pro zpřesnění jejich počtu (např. Ca3(PO4)2 – fosforečnan vápenatý, nikoliv bis(fosforečnan) trivápenatý). Výjimkou je Ca5F(PO4)3 – fluorid-fosforečnan pentavápenatý.
  6. Závorky se píší pouze u sloučenin, které je vyžadují (např. Al2(SO4)3).
  7. U komplexních sloučenin pište hranaté závorky ([ - pravý Alt + F; ] - pravý Alt + G).
  8. Systém toleruje jakýkoliv počet mezer mezi slovy či při psaní vzorců krystalohydrátů.
  9. Systém toleruje psaní názvů bez diakritiky.
  10. Dávejte si pozor na neočekávané zmáčknutí tlačítka „enter“. Váš test by byl ukončen a předčasně vyhodnocen.

  Rada na závěr. Vždy si svoje odpovědi ještě jednou projděte. Překlep nebo špatně otočená závorka je chyba.